Privacy en Cookie statement

Privacy statement Het Basilicafonds

Het Basilicafonds Maastricht (kortweg Basilicafonds) is een samenwerkingsverband tussen de volgende 3 participanten: stichting Elisabeth Strouven; het bestuur van de basiliek van Sint Servaas; het bestuur van de basiliek Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’, allen te Maastricht. Deze participanten achten de veiligheid van persoons- en klantgegevens van essentieel belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Basilicafonds respecteert tevens de privacy van alle donateurs, schenkers en bezoekers van haar website en zorgt dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Namen van donateurs worden nooit gepubliceerd zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Het Basilicafonds wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat zowel het Basilicafonds als het Elisabeth Strouven Fonds over enkele gegevens van u verwerken. Voorop staat dat het Basilicafonds zich in alle gevallen houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Conform de eisen van de AVG draagt het Basilicafonds zorg voor een adequate en passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens.

Het Basilicafonds kan de volgende gegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en andere gegevens die betrekking hebben op uw donatie/schenking
Doelstelling en grondslag

Het Basilicafonds verwerkt gegevens die u aan ons verstrekt per telefoon, email, of een schriftelijke overeenkomst. Afhankelijk van het doel gebeurt dit op basis van een wettelijk verplichte grondslag of een gerechtvaardigde grondslag. Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen en het uitvoeren van overeenkomsten
 • Contact met u op te nemen als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om meer informatie te verstrekken
 • Het bedanken van nieuwe donateurs
 • Informeren van donateurs en relaties over actuele informatie en evenementen rondom het Basilicafonds, de basiliek van Sint Servaas en de basiliek van Onze Lieve Vrouwe
 • Als u onze website bezoekt, worden er mogelijk ‘cookies’ (kleine tekstbestandjes met data) opgeslagen op uw computer. Voor meer informatie verwijzen we naar ons cookie-statement.
Verstrekking aan derden

Het Basilicafonds Maastricht verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van het Basilicafonds of u bepaalde werkzaamheden verrichten (de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder en met uw toestemming aan uw notaris/fiscalist). Het Elisabeth Strouven Fonds treedt op als verwerker van de gegevens van het Basilicafonds, op basis van een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie verwijzen we u door naar het privacystatement van het Elisabeth Strouven Fonds. Daarnaast worden naam- en adresgegevens gedeeld tussen de participanten uitsluitend om te voorkomen dat brochures, magazines en nieuwsbrieven dubbel worden verstuurd.

Wanneer iemand de website bezoekt en/of schenkt, bewaart het Basilicafonds de persoonsgegevens voor de termijn van twee jaren en wanneer zij dit relevant acht. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij het Basilicafonds op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

U mag het Basilicafonds vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u het Basilicafonds verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via olvkerk@basilicafonds.nl.

Het Basilicafonds houdt zich het recht voor deze privacy policy te wijzigen met in achtneming van de AVG. Via de website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Het gebruik van cookies

Het Basilicafonds maakt gebruik van cookies op de websites basilicafonds.nl, servaaskerk.basilicafonds.nl en OLVkerk.basilicafonds.nl. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. De wetgeving schrijft voor u over het gebruik van cookies gedetailleerde uitleg te verschaffen.

Cookie statement

basilicafonds.nl, servaaskerk.basilicafonds.nl en OLVkerk.basilicafonds.nl maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.

Soorten cookies

Cookies die het Basilicafonds gebruikt zijn te verdelen in twee soorten:

Functionele Cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek opnieuw uw gegevens in te typen. Ook wordt uw taalvoorkeur op deze manier onthouden.

Anderssoortige cookies

Daarnaast gebruikt het Basilicafonds Maastricht cookies om webstatistieken bij te houden. De analysesoftware (Google Analytics) is zodanig ingesteld dat de gegevens niet individueel te herleiden zijn tot individuele gebruikers. Ook worden de gegevens op generlei wijze gedeeld of ingezet voor commerciële activiteiten door Google of door derden. Verder maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina’s te kunnen delen. Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram etc. ingezet. Verlaat u via een van deze media onze site, dan heeft het Basilicafonds Maastricht verder geen invloed op de cookies die zij plaatsen. Dit laatste geldt voor alle derden waarnaartoe vanuit onze sites verwezen wordt.

Blokkeren van Cookies

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Basilicafonds Maastricht websites mogelijk niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan basilicafonds.nl, servaaskerk.basilicafonds.nl of OLVkerk.basilicafonds.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

JT-Basilica-Fonds-OLV-0143