Fiscaal voordeel

Uw steun is van groot belang voor ons. Graag willen we u wijzen op de mogelijkheden die de Belastingdienst biedt om giften financieel aantrekkelijker te maken. Dit zorgt ervoor dat u, terwijl u het Basilicafonds voor de Onze Lieve Vrouwekerk steunt, zelf een aantrekkelijk fiscaal voordeel kan genieten. Op deze pagina bieden we u de mogelijkheid om een aantal rekenvoorbeelden rustig door te lezen.

Eenvoudige schenking
Periodieke schenking
Voorwaarden en eisen
JT-Basilica-Fonds-OLV-6321
JT-Basilica-Fonds-OLV-0117

Eenvoudige Schenking

Omdat de financiële mogelijkheden en behoeften kunnen verschillen, bieden wij u een kader waarbinnen u uw eigen voorkeuren kunt aangeven.

Voor een eenvoudige schenking geldt het volgende. U kunt, binnen de grenzen van de eisen die de Belastingdienst stelt, uw gift aftrekken van uw inkomen. Hieronder kunt u een rekenvoorbeeld zien. Let op dat, om het eenvoudig te houden, hier geen rekening wordt gehouden met de voorwaarden zoals die onderaan deze pagina worden beschreven. Ook zijn de belastingpercentages afgerond omwille van de overzichtelijkheid.

Rekenvoorbeeld

U draagt 40% inkomstenbelasting af, en u schenkt €250 aan Het Basilicafonds Maastricht. U kunt (onder bepaalde voorwaarden) dit bedrag opvoeren als aftrekpost bij de aangifte Inkomstenbelasting. Uw belastbaar inkomen wordt daardoor verlaagd, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. In dit voorbeeld is dat 40% van €250, waardoor u dus €100 terugkrijgt van de Belastingdienst. Effectief betaalt u dus maar €150 voor een schenking van €250.

belastingtarief afgerond*   40% 50%
Oorspronkelijk bedrag € 250 € 250
teruggave via inkomstenbelasting € 100 € 125
Effectieve jaarlijkse kosten   € 150   € 125
Jaarlijks ontvangen door het Fonds   € 250   € 250
* 40% = 37,35%;  50% = 49,5 %  
JT-Basilica-Fonds-OLV-0103

Periodieke Schenkingen

Naast de eenmalige schenking bestaat er ook een mogelijkheid voor een periodieke gift. U gaat dan een overeenkomst aan met Basilicafonds Maastricht waarin de grootte en de duur van de gift (minimaal 5 jaar) wordt vastgelegd. Hier gelden de voorwaarden van de 1% en 10% niet meer, waardoor u deze gift dus onbeperkt mag aftrekken van uw verzamelinkomen. U kunt hieronder een aantal rekenvoorbeelden bekijken voor verschillende situaties.

Rekenvoorbeeld 1

U draagt 40% inkomstenbelasting af. U gaat een overeenkomst aan om 5 jaar lang jaarlijks € 250 te schenken aan Basilicafonds Maastricht. Dankzij de ANBI status kunt u € 250 aftrekken van uw inkomsten. De ondergrens van 1% is hier niet van toepassing omdat het een periodieke schenking betreft. U krijgt via de aftrekpost 40% van € 250 terug van de Belastingdienst, waardoor u dus effectief jaarlijks maar € 150 betaalt voor een schenking van € 250.

belastingtarief afgerond*   40% 50%
Oorspronkelijk bedrag € 250 € 250
teruggave via inkomstenbelasting € 100 € 125
Effectieve jaarlijkse kosten   € 150   € 125
Jaarlijks ontvangen door het Fonds   € 250   € 250
* 40% = 37,35%;  50% = 49,5 %  

Rekenvoorbeeld 2

U draagt 40% inkomstenbelasting af. U gaat een overeenkomst aan om 5 jaar lang jaarlijks € 500 te schenken aan Basilicafonds Maastricht. Dankzij de ANBI status kunt u € 500 aftrekken van uw inkomsten. De ondergrens van 1% is hier niet van toepassing omdat het een periodieke schenking betreft. U krijgt via de aftrekpost 40% van € 500 terug van de Belastingdienst, waardoor u dus effectief jaarlijks maar € 300 betaalt voor een schenking van €500.

belastingtarief afgerond*   40% 50%
Oorspronkelijk bedrag € 500 € 500
teruggave via inkomstenbelasting € 200 € 250
Effectieve jaarlijkse kosten   € 300   € 250
Jaarlijks ontvangen door het Fonds   € 500   € 500
* 40% = 37,35%;  50% = 49,5 %  

Rekenvoorbeeld 3

Om allerlei verschillende redenen kan het zo zijn dat u liever in één keer een groter bedrag schenkt. Stel dat u een groot deelproject wilt steunen, en u wilt hiervoor eenmalig €20.000 doneren. Als u een verzamelinkomen van €40.000 hebt, mag u vanwege de voorwaarden van de Belastingdienst alleen het donatiebedrag tussen de 1% en 10% van uw inkomen aftrekken. Effectief komt dit neer op 40% van € 4.000 – € 400 = € 1440. Het fiscale voordeel zou dan dus danig beperkt zijn.

Het is echter zo dat u deze schenking ook als periodieke schenking kunt aanmerken. U laat dan een overeenkomst opstellen voor een jaarlijkse schenking van € 4.000, met een duur van vijf jaar. U boekt ook gelijk € 20.000 over naar het Fonds als lening, waardoor het betrokken kerkbestuur een grote investering  kan doen. De jaren daarna is uw ‘gift’ het kwijtschelden van € 4.000 per jaar op de door u verstrekte lening. Dit heeft als voordeel dat voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Effectief schenkt u eenmalig € 20.000, maar betaalt u slechts € 12.000.

belastingtarief afgerond* 40% 50%
Eenmalige schenking/lening € 20.000 € 20.000
Jaarlijkse kwijtschelding €   4.000 €   4.000
Jaarlijkse aftrekpost* €   1.600 €   2.000
Effectieve schenking   € 12.000 € 10.000
Ontvangen door het Fonds   € 20.000    € 20.000
*40% =37,7%; 50%= 49,5%  
JT-Basilica-Fonds-OLV-5650

Voorwaarden en eisen

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden en eisen aan het fiscale voordeel van de donaties. Voor het aftrekken van donaties van het verzamelinkomen dient u een ondergrens en een bovengrens in acht te nemen. Dit zijn respectievelijk 1% en 10% van uw verzamelinkomen. U kunt op de site van de Belastingdienst ook meer lezen over deze voorwaarden.

Concreet betekent dit dat u al uw schenkingen aan goede doelen in één jaar bij elkaar moet optellen, inclusief de vermenigvuldiger voor culturele instellingen. Dit bedrag moet tussen de 1% en 10% uw verzamelinkomen liggen. Als het totaal aan schenkingen hoger is dan 10%, mag u het bedrag daarboven niet aftrekken. De 1% is een drempelwaarde, waardoor u dus alleen het bedrag daarboven mag aftrekken van uw inkomen. Deze voorwaarden gelden echter niet voor de periodieke schenkingen. Afhankelijk van uw situatie kunt u dus misschien beter voor een periodieke schenking kiezen. Komt u er zelf niet uit, of wenst u meer advies over uw specifieke situatie, neem dan gerust contact op. We staan u graag te woord.

Periodieke schenking
Neem contact op