Colofon, disclaimer & copyright

© Basilicafonds • ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Colofon

Concept & hoofdredactie: het Basilicafonds

Huisstijl, website ontwerp & realisatie: BICmultimedia.nl

Copyright

www.basilicafonds.nl is een uitgave van het Basilicafonds Maastricht. Op deze pagina’s rusten copyrights die toebehoren aan het Basilicafonds Maastricht en de respectievelijke besturen van de basiliek van Sint Servaas en de basiliek Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’. Niets uit deze pagina’s mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid middels drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, vastleggen als databestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het Basilicafonds Maastricht en / of de (aangegeven) eigenaar van het beeld.

Fotografie: Johannes Timmermans

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Basilicafonds Maastricht besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Basilicafonds Maastricht en de besturen van de stichting Elisabeth Strouven en de betrokken kerkbesturen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

JT-Basilica-Fonds-OLV-5580