Over het Basilicafonds

De basiliek van Onze Lieve Vrouw en de basiliek van Sint Servaas presenteren, samen met het Elisabeth Strouven Fonds, het Basilicafonds Maastricht.

Het Basilicafonds doet een beroep op particulieren en bedrijven om een bijdrage te leveren aan het behoud van de basilieken. Draagt u deze historische gebouwen een warm hart toe en wilt u een bijdrage leveren aan het onderhoud van een van de gebouwen, dan is uw gift meer dan welkom.

U kunt zelf kiezen welk kerkgebouw u wilt ondersteunen met uw bijdrage. Op deze site doet u dat voor de Onze Lieve Vrouwebasiliek. (Wilt u dit doen voor de Sint Servaasbasiliek, dan kan dat hier). U kunt dat uiteraard doen in de vorm van een eenmalige gift. Maar dat kan ook in de vorm van een legaat, een periodieke donatie of een schenking voor het leven.

Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt het fonds namens het Basilicafonds  en beschikt over de ANBI status. De kerkbesturen van de basilieken bepalen zelf hoe hun deel van de opbrengsten zullen worden aangewend voor grote en kleine onderhoudsprojecten die erop gericht zijn deze monumenten voor het nageslacht in stand te houden.

Foto: Johannes Timmermans

Meer over het Basilicafonds

Het BASILICAFONDS MAASTRICHT is een unieke samenwerking tussen de besturen van de basiliek Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ en de basiliek van Sint Servaas, samen met het Elisabeth Strouven Fonds.

Deze samenwerking heeft als doel een fonds te creëren dat specifiek is bestemd voor de instandhouding van de beide monumentale en beeldbepalende kerkgebouwen. Door dit initiatief kan het groot onderhoud aan de beide gebouwen blijvend worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de beide iconische historische gebouwen in de Maastrichtse binnenstad, behouden blijven en in goede staat worden doorgegeven aan de komende generaties.

naar basilicafonds.nl

Meer over het Elisabeth Strouven Fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken.

naar elisabethstrouvenfonds.nl
elisabeth-strouven-abstraat-4