Donaties

Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt het fonds namens het Basilicafonds Maastricht en beschikt over de ANBI status. Het bestuur van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ bepaalt hoe de opbrengsten uit haar deel van het Basilicafonds worden aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het Basilicafonds vallen.

Uw gift is voor ons van grote waarde: elke bijdrage is welkom. Schenken kan op diverse manieren: als particulier, bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige gift, een periodieke donatie. Het kan ook middels persoonlijk maatwerk, bijvoorbeeld middels een legaat of een schenking voor het leven. Ook ondernemingen worden uitgenodigd bij te dragen aan dit fonds.

Particulieren
Persoonlijk maatwerk
Bedrijven
JT-Basilica-Fonds-OLV-0112
JT-Basilica-Fonds-OLV-0131

Particulieren

Draag bij aan de instandhouding van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’. Elke bijdrage, groot of klein is van belang. Omdat de financiële mogelijkheden en behoeften kunnen verschillen, bieden wij u een kader waarbinnen u uw eigen voorkeuren kunt aangeven.

Wilt u een eenmalige of periodieke schenking doen.
EENMALIG: dit kan eenvoudig en snel via ‘doneer nu’, u stort uw bijdrage op de gebruikelijke wijze via creditcard of online bankieren (iDeal etc.).
PERIODIEK: gebruik hiervoor onze ‘Overeenkomst Periodieke Schenking. een interactief Pdf (Acrobat) formulier, dat u op computer of tablet invult, vervolgens twee maal afdrukt en ondertekent en aan ons toestuurt via de post.

Wilt u liever op andere manier schenken, bijvoorbeeld door een een erfstelling of legaat, lees dan meer bij persoonlijk maatwerk.

Direct online doneren
Doneren via overeenkomst

Persoonlijk maatwerk

Bij grotere schenkingen of een nalatenschap zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt u ‘gewoon’ schenken, maar misschien heeft u liever eerst een gesprek. Ook anoniem schenken is een mogelijkheid. Daarnaast kunt u nalaten via een erfstelling of middels een legaat.

Schenking of Anonieme schenking

U kunt er altijd voor kiezen om een groter bedrag ‘gewoon’ te schenken. Dit kan op de gebruikelijke wijze via internetbankieren, of via de overeenkomst. Maar misschien heeft u liever eerst een gesprek. Neem dan gerust contact met ons op.
Misschien schenkt u liever anoniem. Dan kan dit natuurlijk ook. Dit kan op de gebruikelijke wijze via internetbankieren, geef aan in het vak ‘Bericht’ dat het een anonieme schenking betreft. Heeft u liever eerst een gesprek, neem dan contact op met
de heer Emiel van Helsland (penningmeester kerkbestuur) via: 06 – 278 568 18.

Nalaten

Nalaten aan het Basilicafonds kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. (Een codicil / handgeschreven verklaring, is niet voldoende). Nalaten kan op twee manieren: via een erfstelling of middels een legaat.

ERFSTELLING: U neemt het Basilicafonds op in uw testament als (mede)erfgenaam. Dit heet erfstelling. Het fonds ontvangt dan een percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf hoe groot dat percentage is en aan welke basiliek u wilt schenken (in dit geval de Onze Lieve Vrouwebasiliek).

LEGAAT: Wilt u het Basilicafonds niet tot erfgenaam maken, maar wel in uw testament opnemen, dan kunt u een legaat opnemen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag u nalaat aan het fonds en aan welke basiliek.
Graag nemen wij de tijd om de mogelijkheden persoonlijk met u te bespreken. neem dan contact op met de heer Emiel van Helsland (penningmeester kerkbestuur) via: 06 – 278 568 18.

Neem contact op
JT-Basilica-Fonds-OLV-0186
JT-Basilica-Fonds-OLV-0113

Bedrijven

Draag met uw onderneming bij aan de instandhouding van de basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’. Dat kan middels een EENMALIGE of PERIODIEKE SCHENKING, maar uw bedrijf kan zich desgewenst ook via MAATWERK specifiek verbinden aan deelprojecten bij restauratie en onderhoud of bijvoorbeeld bij de aanschaf van specifieke benodigde goederen, materialen of diensten.

Donaties

Elke bijdrage, groot of klein, draagt bij aan onderhoud en behoud van de basiliek.

Wilt u een eenmalige of periodieke schenking doen.
EENMALIG: dit kan eenvoudig en snel via ‘doneer nu’, u stort uw bijdrage op de gebruikelijke wijze via creditcard of online bankieren (iDeal etc.).
PERIODIEK: gebruik hiervoor onze ‘Overeenkomst Periodieke Schenking. een interactief Pdf (Acrobat) formulier, dat u op computer of tablet invult, vervolgens afdrukt en ondertekent en tenslotte aan ons toestuurt via de post.
MAATWERK: Neem dan contact op met de heer Emiel van Helsland (penningmeester kerkbestuur) via: 06 – 278 568 18. Hij neemt graag de tijd om de mogelijkheden persoonlijk met u te bespreken.

Direct online doneren
Doneren via overeenkomst
Neem contact op