Basilicafonds

Doneren voor behoud en onderhoud van de Onze Lieve Vrouwebasiliek

De basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ presenteert – samen met de basiliek van Sint Servaas en het  Elisabeth Strouven Fonds –  het BASILICAFONDS MAASTRICHT. Dit fonds is specifiek bestemd voor de instandhouding van de beide beeldbepalende Maastrichtse monumenten.

Doe mee en help deze unieke monumenten in goede staat door te geven aan de komende generaties.

Uw gift wordt belegd en beheerd door het Elisabeth Strouven Fonds. De jaarlijkse opbrengsten komen ten goede aan het onderhoud van beide monumenten, waardoor uw bijdrage tot in lengte van jaren helpt bij de instandhouding van de monumenten. U kunt zelf kiezen welk kerkgebouw u wilt ondersteunen met uw bijdrage. Schenken kan als eenmalige gift, maar ook in de vorm van een legaat, een periodieke donatie of een schenking voor het leven.

Meer over het fonds

Het Basilicafonds is er ook voor de Sint Servaasbasiliek in Maastricht.

Over de Onze Lieve Vrouw “Sterre der Zee” Basiliek

De Onze Lieve Vrouwekerk – in het Maastrichts liefkozend ‘Slevrouwe’ – wordt rond het jaar 1000 voor het eerst genoemd in de geschiedschrijving. Ze heeft sinds de 12e eeuw relatief weinig veranderingen ondergaan en is daarom een goed voorbeeld van romaanse bouwkunst.
Opvallend is de hoge robuuste westgevel aan de pleinzijde. Gesloten muren met kleine ramen met  ronde bogen zijn kenmerkend voor deze middeleeuwse bouwstijl. Ook het tongewelf en het kruisgewelf die men binnen kan zien, zijn typisch romaans. De dubbele kooromgang met haar kapitelen behoort tot de top van romaanse beeldhouwkunst.

In de crypte bevinden zich de oudste kapitelen daterend uit ca. 1000. Bijzonder zijn de twee ‘pseudo-transepten’. Rond de 15e eeuw werden in de kerk gotische gewelven aangebracht en enkele grotere ramen. In de 16e eeuw maakte de romaanse kloostergang plaats voor een laatgotische. In de Merodekapel naast kerk staat de ‘Sterre der Zee’, het houten beeld uit de 15e eeuw trekt
dagelijks meer dan duizend mensen, die een kaarsje opsteken en bidden tot Maria. In details van de
kapel zie je de hand van de laat 19e eeuwse architect Pierre Cuypers, die toen leiding gaf aan de
restauratie.

Lees meer [wikipedia]
“Voegwerk, dakbedekking, zinkwerk, hang- en sluitwerk, fundering, vochtbeheersing, leidingwerk, schilderwerk… ze vragen voortdurende aandacht.
Net als bij u thuis, maar dan in het groot. En met respect voor de historische elementen.”

Donaties

Beide kerken zijn Rijksmonumenten, dus de landelijke overheid springt bij. Maar niet bij alles, en alleen als ook lokaal mee wordt geïnvesteerd. Daarom is er nu het BASILICAFONDS MAASTRICHT

Het Basilicafonds Maastricht wordt beheerd door de stichting Elisabeth Strouven. Deze heeft de ANBI-status*, hierdoor gelden er gunstige regels m.b.t. fiscale aftrekbaarheid van giften.
* ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling

Fiscale voordelen

Wilt u een eenmalige of periodieke schenking doen, dan kan dit eenvoudig en snel via ons donatieformulier. Elke donatie klein en groot is welkom. U helpt met uw gift de monumentale kerk in stand te houden en verantwoord door te geven aan volgende generaties.

Meer over donaties

Uw gift is voor het behoud van de Onze Lieve Vrouwebasiliek van grote waarde. Wilt u direct een  schenking doen, dan kan dit eenvoudig en snel. Met direct doneren stort u uw bijdrage op de gebruikelijke, beveiligde wijze via creditcard of online bankieren (iDeal etc.).

Direct doneren

Particulieren

Schenken kan op diverse manieren, bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige gift, een periodieke donatie, een legaat of een schenking voor het leven.

Lees meer

Bedrijven

Draag met uw onderneming bij aan de instandhouding van dit belangrijke culturele erfgoed. Uw bedrijf kan zich desgewenst verbinden aan deelprojecten bij restauratie en onderhoud.

Lees meer

Maatwerk

Bij grotere schenkingen of een nalatenschap zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt ook anoniem schenken of een bijdrage leveren door een legaat of erfstelling.

Lees meer

Praktisch

Alle praktische informatie over doneren aan het Basilicafonds voor de Onze Lieve Vrouwe “Sterre der Zee” Basiliek bij elkaar.

Lees meer

Anoniem schenken

Misschien schenkt u liever anoniem. Dan kan dit natuurlijk ook. Dit kan op de gebruikelijke wijze via internetbankieren. Maar misschien heeft u liever eerst een gesprek.

Lees meer

Alge­mene voor­waar­den

Bekijk de algemene voorwaarden voor online doneren aan Basilicafonds.

Lees meer

Geef om dit beeld­bepalend erfgoed!

Investeer in beheer en onderhoud voor de volgende generaties.
Doneer nu

Nieuws

Meer nieuws

Uw gift wordt belegd en beheerd door het Elisabeth Strouven Fonds. Dit fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. De jaarlijkse opbrengsten van het Onze Lieve Vrouwekerk  Basilicafonds komen ten goede aan het onderhoud van het monument, waardoor uw bijdrage tot in lengte van jaren helpt bij de instandhouding.